Pineapple Square logo

Termeni si conditii Beneficiari

updated 4/23/2024

LAST UPDATE: Apr 24, 2024

Termenii și condițiile privind raporturile dintre Pineapple Square si Beneficiar

Prin acceptarea acestor termeni si condiții, Beneficiarul își însușește calitatea de “beneficiar” în raport cu platforma Pineapple Square. Utilizatorul iși asumă toate obligațiile ce reies din conținutul prezentului acord și înțelege să respecte toate condițiile si termenii de utilizare stabilite în acesta.

Pineapple Square este o platformă online care conectează societățile (în continuare Beneficiar/Beneficiari) care caută să se angajeze în raporturi de prestări de servicii specifice pentru acoperirea necesarului de personal, pe o perioadă strict determinată, cu persoane care caută oportunități pentru a-și furniza serviciile (Utilizatori).

Acești termeni și condiții („Regulile comunității”) guvernează utilizarea de către Beneficiari a serviciilor oferite de Pineapple Square prin intermediul site-ului Pineapple Square, a aplicației web (ce se poate accesa prin următoarea adresă URL pineapplesquare.com) și a aplicațiilor mobile. Astfel de servicii, site-uri web și aplicații mobile sunt denumite în continuare „Serviciul”. Serviciul este operat de PINEAPPLE SQUARE SRL, cu sediul social în Oradea, str. Calea Aradului nr. 15B, jud. Bihor, România, CUI RO47840942.

Aceste reguli ale comunității stabilesc, de asemenea, termenii și condițiile în baza cărora Pineapple Square va oferi Beneficiarilor posibilitatea de a intra în contact cu Utilizatorii în vederea furnizării de servicii temporare în favoarea Beneficiarilor și termenii și condițiile în care trebuie să fie furnizate acele servicii temporare. Aceste Reguli ale comunității vor guverna toate angajamentele încheiate între Utilizatori și Beneficiari în baza serviciilor puse la dispoziție de platforma Pineapple Square.

Dacă sunteți Beneficiar, vă rugăm să citiți cu atenție aceste Reguli ale comunității împreună cu Politica de confidențialitate Pineapple Square înainte de a utiliza Serviciul. Utilizarea de către dvs. a Serviciului (inclusiv prin postarea și încuviințarea de Angajamente) constituie acceptarea și acordul dumneavoastră cu privire la toți termenii și condițiile definite aici.

Dacă sunteți Utilizator, vă rugăm să consultați Termenii și condițiile Pineapple Square, împreună cu orice alt acord care ar putea fi în vigoare între Pineapple Square și Utilizator precum și Politica de confidențialitate Pineapple Square, care stabilește utilizarea de către dvs. a Serviciului.

În toate cazurile, rolul Pineapple Square este acela de simplu intermediar și, prin urmare, singura sa responsabilitate și sarcină este de a gestiona Aplicația care facilitează contactul dintre Utilizator și Beneficiar. Pineapple Square nu este în niciun fel responsabilă pentru serviciile oferite de cele două categorii de utilizatori prin intermediul Aplicației.

Pineapple Square își rezervă dreptul, cu sau fără notificare, de a modifica aceste Reguli ale comunității oricând se impune, iar cea mai recentă versiune va apărea în Serviciu cu data la care a fost actualizată ultima dată. Pineapple Square va anunța Utilizatorii printr-o notificare pe platforma online Pineapple Square și prin e-mail (la adresa de e-mail înregistrată la Pineapple Square) atunci când sunt publicate modificări. Folosind Serviciul după ce au fost publicate modificări, sunteți de acord cu noile condiții. Dacă Pineapple Square face modificări semnificative la aceste Reguli ale comunității, va notifica anterior Beneficiarii prin e-mail (la adresa de e-mail înregistrată la Pineapple Square).

1. Definiții și interpretare

Următoarele definiții și reguli de interpretare se aplică acestor termeni și condiții:

„Cont” înseamnă contul Pineapple Square pe care îl deschideți când vă înregistrați pentru a deveni Utilizator și pentru a folosi Serviciul Pineapple Square;

„Post” înseamnă o descriere a serviciilor solicitate care este postată de un Beneficiar pe platformă, care include, fără limitare, enumerarea serviciilor cu indicarea activităților, remunerația, orele și locațiile pentru prestarea acelor servicii;

„Informații confidențiale” înseamnă informații sub orice formă (inclusiv în formă scrisă, orală, vizuală sau electronică sau pe orice disc magnetic sau optic sau memorie și oriunde se află) referitoare la afacerea, clienții, produsele, politicile și finanțele societății Beneficiarului, ale Pineapple Square și secretele comerciale, inclusiv, dar fără a se limita la, date tehnice și know-how referitoare la activitatea Beneficiarului sau Pineapple Square sau orice alte date ale furnizorilor, clienților, agenților, distribuitorilor, acționarilor, conducerii sau contactelor de afaceri ai acestora și inclusiv informații pe care utilizatorul le creează, dezvoltă, primește sau obține în legătură cu un Angajament, indiferent dacă sunt sau nu astfel de informații, sunt considerate confidențiale;

„Angajament” înseamnă angajarea de către un Beneficiar a unui Utilizator prin intermediul Serviciului pentru a furniza servicii specifice cu privire la un post determinat;

„Remunerație” înseamnă suma de bani datorată de către Beneficiar Utilizatorului ce urmează a fi angajat, la care se adaugă și comisionul pentru serviciile Pineapple Square, datorat către aceasta din urmă;

„Tură” înseamnă una sau mai multe perioade recurente în care un Utilizator furnizează servicii în legătură cu un singur Angajament;

„Servicii prestate” înseamnă activitățile care trebuie desfășurate de Utilizator pe parcursul oricărui Angajament;

„Beneficiar” înseamnă societatea/firma/compania/persoana fizică ce caută forța de muncă prin afișarea de posturi disponibile prin intermediul platformei Pineapple Square;

„Utilizator” înseamnă o persoană (PFA/SRL individual sau prin intermediul agențiilor de muncă temporară) care se înregistrează pe platforma Pineapple Square pentru a aplica la diverse posturi puse la dispoziție de Beneficiari.

Exprimarea la persoana a doua reprezintă o referință la un Beneficiar.

2. Conturi de Beneficiar

Beneficiarii sunt obligați să creeze un Cont pentru a utiliza Serviciul. Prin alăturare, un Beneficiar confirmă că are capacitatea necesară din punct de vedere legal să încheie contracte specifice în domeniu. Pineapple Square vă va furniza pașii de urmat în vederea creării contului.

Toți Beneficiarii sunt responsabili pentru Conturile lor, inclusiv pentru a se asigura că toate detaliile Beneficiarului sunt corecte și păstrate la zi și pentru a se asigura că parola lor este sigură. Dacă aveți vreun motiv să credeți că o altă persoană vă utilizează contul, contactați-ne imediat, vizitând secțiunea de asistență din aplicație. Dacă există bănuiala că un cont de beneficiar a fost compromis, este posibil să suspendăm acel cont și vom contacta persoana în cauză pentru a încerca să rezolvăm problema.

Putem, la discreția noastră absolută, să refuzăm să înregistrăm orice persoană sau entitate ca Beneficiar.

Dacă întâmpinați probleme la crearea unui cont, conectarea la contul dvs. sau actualizarea detaliilor dvs., contactați-ne vizitând secțiunea de asistență din aplicație.

3. Conținutul serviciilor Pineapple Square

Putem modifica sau elimina în orice moment conținutul, funcționalitatea sau părți ale Serviciului nostru.

Drepturile legale (inclusiv drepturile de proprietate intelectuală) asupra Serviciului nostru și orice conținut al acestuia sunt deținute de noi. Serviciile și conținutul nostru sunt protejate de legile naționale și internaționale privind drepturile de autor și drepturile privind bazele de date. Cu excepția dreptului limitat de a utiliza funcționalitatea obișnuită a Serviciului, așa cum este acordat prin acești Termeni și condiții, nimic din Serviciul nostru nu vă acordă vreo licență sau drept de a utiliza, modifica sau elimina un astfel de material. Nu puteți utiliza mărcile noastre comerciale, siglele sau alte proprietăți intelectuale fără aprobarea noastră prealabilă, în scris.

Serviciul nostru poate include link-uri către alte site-uri web, aplicații sau domenii web. Aceste link-uri sunt furnizate pentru confortul dvs. pentru a oferi informații suplimentare. Nu avem nici un control sau responsabilitate asupra conținutului site-urilor web, aplicațiilor sau domeniilor web legate de acestea.

Nu garantăm că Serviciul sau orice conținut din acesta va fi întotdeauna disponibil sau neîntrerupt. Calitatea Serviciului poate fi afectată de o serie de factori, inclusiv, de exemplu, conexiunea la rețea și rețeaua internă, precum și orice interferență sau lucrări de mentenanță. Dacă apare o întrerupere sau o perturbare a Serviciului sau a unei părți a acestuia sau dacă Serviciul sau o parte a acestuia este temporar inutilizabil sau inoperant din cauza lucrărilor de reparații sau mentenanță, actualizări sau motive independente de controlul nostru (forța majoră), acceptați că astfel de întreruperi sau tulburări nu constituie un defect sau întârziere a/în cadrul Serviciului și, în măsura permisă de lege, nu vom fi răspunzători pentru nici o consecință sau daune rezultate din astfel de întreruperi sau tulburări. Noi sau o terță parte vom depună toată diligența să reparăm problemele sau defecțiunile și să restabilim Serviciul pentru utilizare cât mai curând posibil, în circumstanțele date. Avem dreptul de a actualiza software-ul inclus în Serviciu periodic.

Accesul dumneavoastră la Serviciul nostru poate fi, de asemenea, ocazional restricționat pentru a efectua reparații, activități de întreținere sau introducerea de noi facilități sau servicii. Ne vom strădui să restabilim Serviciul cât mai curând posibil.

Nu garantăm că Serviciul, sau orice conținut al acestuia, va fi lipsit de erori sau omisiuni.

4. Licență de utilizator

Le permitem Beneficiarilor să posteze descrieri ale serviciilor pe care le solicită (care pot include, de exemplu, imagini, text, informații și/sau alte tipuri de conținut) („Conținutul”).

Prin prezenta ne acordați o licență nerestricționată, irevocabilă, la nivel global, neexclusiv, fără drepturi de autor, perpetuă pentru a utiliza, reproduce, modifica, adapta, crea lucrări derivate din, publica, transmite, comunica publicului, executa și afișa oricare dintre elementele Conținutul dvs., în legătură cu furnizarea, operarea, întreținerea, dezvoltarea, marketingul și îmbunătățirea Serviciului și pentru alte nevoi comerciale ale Pineapple Square. Acceptați că aceasta înseamnă că putem folosi și exploata Conținutul în orice mod și prin orice mijloc, metodă sau tehnologie (indiferent dacă este acum cunoscută sau creată în continuare) și în astfel de scopuri (inclusiv, dar fără a se limita la promovarea unei părți sau a întregului Serviciu). Această secțiune nu afectează drepturile dumneavoastră și nici obligațiile noastre conform Politicii de confidențialitate Pineapple Square.

Sunteți singurul responsabil pentru Conținutul dvs. și consecințele postării sau publicării acestuia. Nu susținem niciun Conținut sau opinie, recomandare sau sfat exprimat în acesta. De asemenea, acceptați că nu avem nicio răspundere în legătură cu conținutul dvs., nu putem garanta și nu vom fi răspunzători pentru orice copiere, distribuire sau utilizare neautorizată a conținutului dvs.

Prin încărcarea și publicarea Conținutului dvs. garantați, declarați și vă angajați că sunteți creatorul și proprietarul conținutului, aveți dreptul de a ne acorda drepturile cuprinse în prezentele Reguli ale comunității și că vă veți respecta toate obligațiile referitoare la încărcarea conținutului pe site-ul nostru, inclusiv, însă fără a se limita la cele stabilite la art. 5, de mai jos. Garantați că Conținutul este exact și complet în toate privințele și că aveți (și veți continua să aveți în timpul utilizării Serviciului) toate licențele necesare, acordurile privind drepturile și permisiunile necesare pentru a ne permite să vă folosim Conținutul așa cum este prevăzut de aceste Reguli ale comunității.

5. Utilizarea de către dvs. a Serviciului nostru

În calitate de Beneficiar, sunteți de acord:

(a) să nu uzați de identitatea oricărei alte persoane, să vă comportați într-o manieră ofensivă sau abuzivă sau să utilizați Serviciul în orice scop ilegal;

(b) realizați plata în termenii conveniți, pentru toate Serviciile Utilizatorilor prestate către dvs.;

(c) să nu faceți publicitate sau să nu oferiți spre vânzare bunuri sau servicii, în orice scop comercial, prin intermediul Serviciului, care nu sunt relevante pentru serviciile oferite prin intermediul Serviciului;

(d) să nu utilizați Serviciul pentru a solicita orice alt serviciu, sau pentru a contacta Utilizatorii pentru angajare (sau orice alt scop) care nu are legătură cu utilizarea Serviciului, așa cum este prevăzut de acești Termeni și condiții;

(e) să nu postați același Angajament de mai multe ori, în același timp;

(f) să nu utilizați rețele private virtuale, adrese de e-mail false sau orice alte mijloace pentru a vă masca identitatea;

(g) să nu dezactivați sau să nu modificați orice tehnologie de protecție împotriva copierii utilizată în Serviciu;

(h) să nu abuzați de sau să nu manipulați sistemul de evaluare/revizuire a Serviciului;

(i) să nu modificați, să nu traduceți, să nu adaptați, să nu realizați lucrări derivate, să nu decompilați, să nu dezasamblați, să nu faceți inginerie inversă sau să nu încercați în orice alt mod să obțineți codul sursă pentru orice parte a Serviciului sau oricare dintre Servicii;

(j) nu colectați, recoltați sau „răzuiți” (scrape) orice date din orice pagini web conținute în Serviciu;

(k) să nu încărcați, să nu partajați sau să nu trimiteți conținut care este sau poate fi interpretat ca obscen, indecent, pornografic, sexual explicit, calomnios, rău intenționat, fals, inexact, înșelător, care descrie violența (într-o manieră explicită, grafică sau gratuită), ofensator, înșelător, amenințări, abuzuri, hărțuiri, instigări la ură, conținut discriminatoriu sau care să încalce legislația privind discursul instigator la ură sau discriminarea;

(l) să nu încărcați, să nu partajați sau să nu trimiteți orice conținut care încalcă orice drept de proprietate al oricărei terțe persoane, inclusiv orice brevet, drept de autor, drept moral, drept de bază de date, drept de marcă comercială, drept de proiectare, drepturi de secret comercial, drepturi de confidențialitate, publicitate, încredere sau în conformitate cu legislația privind protecția datelor sau alte legi de proprietate intelectuală; nu încărcați, distribuiți sau trimiteți orice conținut care este fals, înșelător, inexact sau asemănător cu o ofertă frauduloasă (bait and switch);

(m) să nu faceți sau să nu omiteți orice lucru care ne-ar aduce pe noi, Serviciul, pe furnizorii noștri sau pe alți Utilizatori în discreditare sau ar dăuna în orice fel reputației noastre sau a acestora; să nu interferați cu utilizarea Serviciului de către alt Utilizator în orice alt mod care ar putea deteriora, dezactiva, suprasolicita sau afecta Serviciul; sau

(n) să nu utilizați în alt mod Serviciul, cu încălcarea acestor Reguli ale comunității.

Putem suspenda, restricționa sau bloca Contul și/sau accesul dumneavoastră la Serviciu dacă avem suspiciunea că ați încălcat aceste Reguli ale comunității. Acest lucru nu limitează dreptul nostru de a întreprinde orice alte acțiuni împotriva dumneavoastră pe care le considerăm adecvate pentru a ne proteja drepturile și interesele.

6. Obligațiile de plată ale Beneficiarului

Beneficiarii sunt de acord să plătească către Pineapple Square:

(a) suma totală aferentă oricărui angajament datorată către Utilizatorul care va presta serviciile contractate, în conformitate cu legile aplicabile;

(b) taxele pentru utilizarea Serviciului în sumele stabilite de Pineapple Square; și

(c) orice contribuții de asigurări naționale care sunt aplicabile oricărui angajament.

Beneficiarii respectă următoarele în legătură cu pontajul:

(a) Beneficiarii acceptă că foile de pontaj ale Utilizatorilor sunt calculate automat din momentul în care un Utilizator se conectează la Serviciu pentru a începe activitatea asumată prin angajament și până în momentul în care acesta se deconectează după ce și-a terminat tura/angajamentul. ??? Beneficiarii sunt de acord că toate foile de pontaj pentru săptămâna precedentă trebuie să fie aprobate de către Beneficiar până la ora 23:59 în marțea din săptămâna următoare. În cazul în care Beneficiarul nu aprobă o foaie de pontaj la timp, o astfel de foaie de pontaj va fi considerată a fi fost aprobată de Beneficiar, iar Beneficiarul va fi obligat să plătească pentru tot timpul înregistrat pe acea foaie de pontaj.

(b) Toate cheltuielile suplimentare (cum ar fi mâncarea și călătoria) vor fi stabilite în mod clar pe orice factură transmisă Beneficiarului și facturată Beneficiarului după finalizarea Angajamentului/Turei.

(c) Pineapple Square poate, cu sau fără notificare, să suspende accesul Beneficiarului la Serviciu dacă Beneficiarul întârzie mai mult de paisprezece (14) zile la plata oricărei facturi necontestate.

Beneficiarii care rezervă cu un card de debit sau de credit prin intermediul platformei, respectă următoarele:

(a) Beneficiarii acceptă că foile de pontaj ale Utilizatorilor sunt calculate automat din momentul în care un Utilizator se conectează la Serviciu pentru a începe activitatea asumată prin angajament și până în momentul în care acesta se deconectează după ce și-a terminat tura/angajamentul. Beneficiarii sunt de acord ca toate foile de pontaj pentru ziua respectivă trebuie să fie aprobate de Beneficiar în ziua următoare. În cazul în care Beneficiarul nu contestă o foaie de pontaj în perioada dată, o astfel de foaie de pontaj va fi considerată a fi fost aprobată de Beneficiar, iar acesta va fi obligat să plătească pentru tot timpul înregistrat pe acea foaie de pontaj.

(b) Pentru toate problemele, inclusiv rambursări, rambursări și dispute, Beneficiarul va folosi Pineapple Square numai ca punct de contact.

Mecanismul de funcționare al serviciilor privind aplicarea pentru un post este următorul: Beneficiarul publică pe platforma Pineapple Square postul disponibil, cu toate detaliile indicate la pct. 7, achitând și tariful în contul Pineapple Square împreună cu comisionul Pineapple Square. Ulterior Utilizatorul aplică pentru acel post, Beneficiarul acceptă aplicarea Utilizatorului pentru post, iar în final Utilizatorul confirmă că este dispus să îndeplinească angajamentul. În aceste condiții, Beneficiarul este de acord cu următoarele:

În cazul în care, după acceptarea aplicării Utilizatorului, Beneficiarul refuză serviciile Utilizatorului și anulează angajamentul, se va reține procentul de 50% din suma cuvenită Utilizatorului și comisionul Pineapple Square.

În cazul în care, în urma publicării de către Beneficiar a anunțului privind serviciile necesare, nici o persoană nu aplică pentru serviciul respectiv, suma cu titlu de taxa aferentă serviciului și comisionul Pineapple Square se rambursează în procent de 100%.

7. Condiții privind angajamentele

În ceea ce privește fiecare Angajament, Utilizatorii se vor angaja față de Beneficiari în baza unui contract de prestări servicii. Utilizatorii acționează pentru și sub îndrumarea Beneficiarilor pe durata fiecărui Angajament. Pineapple Square și nu este responsabilă pentru acțiunile, omisiunile, neglijența sau conduita greșită a Utilizatorilor sau a Beneficiarilor.

La postarea unei oferte de angajament (sau în orice moment în urma unei solicitări din partea Pineapple Square pentru aceasta), Beneficiarul va furniza către Pineapple Square detalii despre:

(a) data la care Beneficiarul solicită Utilizatorului să înceapă activitatea și durata sau durata probabilă a respectivei activități;

(b) în ce anume constă serviciile pe care dorește să le realizeze Utilizatorul, inclusiv tipul de muncă pe care Utilizatorul ar trebui să o presteze, locația orele în care acesta ar trebui să lucreze și orice risc pentru sănătate sau siguranța cunoscut de Beneficiar și ce măsuri a luat Beneficiarul pentru a preveni sau controla astfel de riscuri;

(c) tariful orar la care ar fi plătit Utilizatorul;

(d) experiența, pregătirea, calificările și orice autorizație pe care Beneficiarul le consideră necesare sau care sunt cerute de lege, sau de orice organism profesional, pe care Utilizatorul le deține pentru a îndeplini Angajamentul;

(e) orice cheltuieli plătibile de către sau către Utilizator; și

(f) orice informații solicitate în mod rezonabil de Pineapple Square.

Pentru a evita orice dubiu, remunerația nu va fi niciodată raportată la o sumă mai mică decât salariul minim pe economie, așa cum este stabilit în România.

Orele de muncă prestate suplimentar față de cele asumate prin angajamentul încheiat cu Beneficiarul, vor fi achitate în conformitate cu dispozițiile din Codul muncii: orele suplimentare se determină în urma unei negocieri și nu poate fi mai mică de 75% din venitul de bază de la momentul respectiv. În zilele de weekend și în zilele de sărbătoare legală, prestatorii de servicii vor fi recompensați cu un spor la remunerație ce nu poate să fie mai mic de 100% din salariul de bază prevăzut pentru postul pe care îl acoperă. Orele suplimentare prestate în zilele de weekend și în zilele de sărbătoare legală vor fi remunerate dublu față de suma stabilită inițial prin angajament.

Sub rezerva respectării de către dumneavoastră a procedurilor de înregistrare a timpului efectiv petrecut la postul contractat, stabilite de Pineapple Square în clauza 13, plata remunerației și a bonusurilor/sporurilor indicate mai sus va fi efectuată în contul bancar înregistrat de dumneavoastră în contul dumneavoastră, în termen de douăzeci și unu de zile de la finalizarea Angajamentului.

În cazul în care, în conformitate cu termenii unui Angajament, Beneficiarul a fost de acord să ramburseze unui Utilizator anumite cheltuieli (de exemplu, mâncare și călătorie), cererile pentru astfel de cheltuieli trebuie făcute în termen de 48 de ore de la finalizarea Schimbului/Angajamentului pentru care cheltuielile au fost efectuate. Cheltuielile vor fi rambursate numai dacă au fost suportate în mod rezonabil și sunt dovedite prin chitanțe.

În momentul în care un Utilizator aplică pentru un Angajament, Beneficiarul va avea acces la următoarele informații:

(a) identitatea Utilizatorului;

(b) experiența, pregătirea, calificările și autorizațiile Utilizatorului care sunt necesare;

(c) Utilizatorul este dispus să realizeze Angajamentul; și

În ceea ce privește orice angajament care implică prepararea alimentelor, Beneficiarul va oferi fiecărui Utilizator o formare corespunzătoare în materie de sănătate și siguranță la fața locului, în conformitate cu dispozițiile normelor în vigoare.

Beneficiarul nu trebuie, pe parcursul desfășurării vreunui Angajament, să îndrume un Utilizator să presteze servicii în alt mod decât în conformitate cu termenii angajamentului relevante (așa cum s-a postat de Beneficiar în Serviciu).

Beneficiarul este de acord că un Utilizator poate anula un Angajament în orice moment, fără nicio notificare prealabilă și fără nicio răspundere din partea Pineapple Square.

Beneficiarul va solicita aprobarea prealabilă scrisă a Pinapple Square pentru orice modificare a termenilor oricăreia dintre ofertele de angajament și Pinapple Square poate, la propria sa discreție, să aprobe sau să respingă o astfel de solicitare. Orice solicitare de modificare a unei postări trebuie transmisă cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea turei sau angajamentului relevant. În cazul în care o cerere de modificare a termenilor unui angajament este depusă în termen de 24 de ore de la începerea Angajamentului sau a turei în cauză, Pinapple Square poate percepe o taxă egală cu două (2) ore din timpul unui Utilizator, calculată în conformitate cu tariful orar stabilit în angajamentul respectiv. În cazul în care o astfel de solicitare este respinsă, orice servicii prestate de Utilizator vor fi efectuate conform termenilor angajamentului existenți înainte de momentul la care a fost solicitată modificarea respinsă.

Solicitările beneficiarului de modificare sau anulare a unui Angajament trebuie transmise serviciului pentru Benefciari Pinapple Square prin intermediul Serviciului. Alternativ, cererile pot fi trimise prin e-mailul Pinapple Square pus la dispoziție pe platformă.

Beneficiarul este de acord că un Utilizator poate refuza să lucreze peste orele contractate convenite în condițiile unui Angajament. În cazul în care Utilizatorul este de acord să lucreze ore suplimentare, aceste ore suplimentare vor fi plătite de către Beneficiar în condițiile stabilite în prezentul acord, în conformitate cu termenii Angajamentului relevant. Beneficiarul va fi responsabil să plătească pentru toate cheltuielile suportate în mod rezonabil de Utilizator ca urmare a orelor suplimentare (inclusiv, dar fără a se limita la, cheltuielile cu mâncarea și deplasarea). Astfel de cheltuieli suplimentare vor fi specificate în mod clar pe orice factură transmisă Beneficiarului.

Pinapple Square își asumă responsabilitatea pentru plata remunerației către Utilizator, iar plata tuturor impozitelor, contribuțiilor la asigurările naționale și a altor taxe aplicabile Utilizatorilor, va cădea în sarcina acestora din urmă, așa cum prevede legea.

Beneficiarul va decide, la propria sa discreție, dacă va fi prezent sau nu atunci când angajamentul/tura este efectuată și/sau finalizat. Beneficiarii, prin reprezentant, care aleg să nu fie prezenți pentru a supraveghea desfășurarea angajamentului/turei pot numi o altă persoană care să acționeze în numele lor, caz în care Beneficiarul trebuie să notifice Pinapple Square în scris despre orice astfel de numire. Beneficiarul acceptă, de asemenea, că Utilizatorul poate lua și urma instrucțiunile date de persoana numită de Beneficiar ca și cum aceste instrucțiuni ar fi date de reprezentantul legal al Beneficiarului. Beneficiarul este de acord că astfel de instrucțiuni sunt valide, iar Beneficiarul își va asuma toată responsabilitatea și răspunderea pentru astfel de instrucțiuni.

Beneficiarul nu va permite Utilizatorului, cu excepția cazului în care este specificat în contractul de prestări servicii, să manipuleze sau să aibă acces la numerar sau alte obiecte de valoare în timpul oricărui angajament. Beneficiarul acceptă că, în toate cazurile, acesta va avea responsabilitatea exclusivă pentru orice pierdere suferită ca urmare a gestionării de către Utilizator a numerarului/bunurilor de valoare în cauză.

Sunteți de acord ca Pineapple Square să vă contacteze prin apeluri telefonice sau mesaje text pentru a facilita îndeplinirea oricărui angajament.

Pineapple Square nu își asumă nici o răspundere pentru orice accident sau vătămare care decurge din prestarea de servicii. În funcție de serviciul prestat, utilizatorul își asumă toată răspunderea și responsabilitatea în legătură cu incidente de tipul celor prevăzute mai sus, iar beneficiarul numai în condițiile epres prevăzute de lege.

8. Utilizatorii

Ca parte a Serviciului său, Pineapple Square va depune eforturi rezonabile pentru a confirma identitatea Utilizatorului și pentru a verifica dacă Utilizatorul are abilitățile, calificările și experiența necesare pentru a aplica pentru ofertele de servicii și pentru a încheia angajamente cu Beneficiarii. Fără a aduce atingere celor de mai sus, Pineapple Square nu va fi răspunzător sau responsabil în măsura în care i-au fost furnizate informații înșelătoare, incorecte, inexacte, false sau frauduloase de către un Utilizator.

Este responsabilitatea Beneficiarului să supravegheze Utilizatorii alocați Angajamentelor lor și să se asigure că acesțtia furnizează serviciile asumate în conformitate cu instrucțiunile rezonabile ale Beneficiarului.

În cazul în care orice servicii furnizate de Utilizator se dovedesc a fi nesatisfăcătoare, Pineapple Square poate (la propria sa discreție) să reducă sau să anuleze taxa de servicii percepută pentru timpul lucrat de acel Utilizator, cu condiția ca Utilizatorul să părăsească Angajamentul imediat și, în orice caz, în:

(a) patru (4) ore de la începerea Angajamentului de către Utilizator, în cazul în care Angajamentul durează mai mult de șapte (7) ore; sau

(b) două (2) ore de la începerea Angajamentului de către Utilizator, în cazul în care Angajamentul este de șapte (7) ore sau mai puțin;

și cu condiția ca Beneficiarul să notifice Pineapple Square în scris despre acest lucru în termen de 48 de ore de la părăsirea Angajamentului de către Utilizator.

Beneficiarul recunoaște că Utilizatorii nu sunt autorizați de Pineapple Square să încheie contracte cu Beneficiarii, care se pretind a fi încheiate de către sau în numele Pineapple Square, sau să dea declarații în fața Beneficiarilor, care se pretind a fi făcute de către sau în numele Pineapple Square și/sau să primească împrumuturi sau avansuri din salariile de la Beneficiar.

Utilizatorul începe cu o evaluare inițială de 0 stele, urmând a avansa în urma evaluărilor primite de la Beneficiari.

9. Răspundere

În măsura permisă de lege, excludem toate condițiile, garanțiile, puterea de reprezentare sau alți termeni care se pot aplica Serviciului sau oricărui conținut al acestuia, indiferent dacă este expres sau implicit.

Nu vom fi răspunzători față de dvs. pentru o eventuală lipsă de funcționare, sau pentru indisponibilitatea sau erorile platformei sau serviciilor noastre, sau pentru orice nerespectare de către noi a acestor Reguli ale comunității, în cazul în care o astfel de lipsă, indisponibilitate sau eroare provine din orice cauză care este mai presus de voința sau controlul nostru. În nici un caz nu vom fi răspunzători pentru orice pretenție, daune sau pierderi care ar putea fi suferite de dvs. ca urmare a oricăreia dintre tranzacțiile dvs. care implică Serviciul nostru (inclusiv încheierea de angajamente cu Utilizatorii). Orice răspundere pe care o avem pentru pierderile pe care le suferiți este strict limitată la banii pe care i-am primit de la Beneficiari în legătură cu Angajamentele. Nu suntem responsabili pentru nici o pierdere sau daune care nu sunt previzibile la momentul în care începeți să utilizați Serviciul.

Dacă sunteți consumator, aveți dreptul la diferite garanții statutare (inclusiv, de exemplu, că orice serviciu este efectuat cu atenție și pricepere rezonabilă, iar orice conținut digital furnizat este de calitate satisfăcătoare). Nimic din acești Termeni și condiții nu va avea ca efect excluderea sau limitarea acelor garanții statutare care nu pot fi excluse sau limitate prin lege.

Nimic din aceste Reguli comunitare nu va avea ca efect excluderea sau limitarea acelor garanții prevăzute de normele în vigoare, ce ne incumbă, care nu pot fi excluse sau limitate prin lege.

Utilizatorii angajați prin intermediul Serviciului își duc la îndeplinire angajamentele asumate sub conducerea și controlul Beneficiarului. Pineapple Square oferă numai servicii de conectare și platformă și sunteți de acord că Pineapple Square nu are nici o responsabilitate pentru niciun alt aspect al furnizării de servicii sau al interacțiunii dintre Utilizatori și Beneficiari.

10. Regulamentele de conduită și alte norme aplicabile

Beneficiarii garantează prin prezenta că respectă și vor respecta în orice moment toate legile, regulamentele și normele de practică relevante, care sunt în vigoare, în conformitate cu legislația aplicabilă.

Beneficiarii se obligă să se asigure că orice subcontractant sau alt intermediar își va respecta în orice moment obligațiile în temeiul prezentului Regulament și a oricărei alte legi aplicabile.

Beneficiarii garantează că nu vor publica oferte de servicii sau nu vor contracta angajamente în care Utilizatorii furnizează sau ar furniza Servicii pentru a acoperi (direct sau indirect) sarcinile îndeplinite în mod normal de un lucrător care ia parte la o grevă sau la alte acțiuni de acest fel, prevăzute de legilația în materie.

În cazul în care dumneavoastră sau Utilizator primiți o notificare conform căreia s-a realizat o încălcare a vreunei norme relevante, în legătură cu furnizarea serviciilor de către un Utilizator către un Beneficiar, partea care primește notificarea va furniza o copie a respectivului înscris către cealaltă parte în termen de șapte zile de la primire. Vom coopera unul cu celălalt pentru a răspunde la notificarea în cauză, inclusiv prin furnizarea oricăror informații care ar putea fi solicitate în mod rezonabil de către celălalt și respectând orice solicitări rezonabile în legătură cu conținutul oricărui răspuns.

11. Anti-Mită

Pineapple Square se angajează să aplice cele mai înalte standarde de conduită etică și integritate în activitățile sale. Adoptăm o abordare cu toleranță zero față de mită și corupție și ne angajăm să acționăm profesional, corect și cu integritate în toate relațiile și raporturile de afaceri, oriunde ne desfășurăm activitatea. Pineapple Square se așteaptă la același angajament din partea clienților săi și, prin prezenta, garantați că vă respectați și că, pentru perioada în care utilizați Serviciul, veți continua să respectați (i) toate legile, statutele, reglementările și codurile aplicabile referitoare la politica anti-mita și anticorupție.

12. Sclavia modernă

Sclavia modernă cuprinde sclavia, traficul de persoane și munca forțată. Pineapple Square are o abordare cu toleranță zero față de orice formă de sclavie modernă. Ne angajăm să acționăm etic, cu integritate și transparență în toate relațiile de afaceri și să punem în aplicare sisteme și controale eficiente pentru a proteja împotriva oricărei forme de sclavie modernă care are loc în cadrul afacerii.

13. Despăgubire

Prin prezenta, Beneficiarii sunt de acord să despăgubească Pineapple Square și fiecare dintre angajații săi împotriva oricărei pretenții de natură patrimonială, inclusiv taxe și alte costuri, cerute nouă de către orice terță persoană, care reprezintă sumă ce decurg din fapte ale Beneficiarului de neglijență ori denaturarea sau încălcarea acestor Reguli ale comunității sau din încălcarea oricărei legi sau a drepturilor unei terțe persoane, în timpul utilizării Serviciului.

Sumele pe care Pineapple Square vi le datorează în baza prezentului contract, se vor compensa cu orice datorii pe care le înregistrați față de Pineapple Square, sau cu pierderile suferite de Pineapple Square ca urmare a neexecutării, executării necorespunzătoare a obligațiilor dvs., sau încălcării acestor Reguli ale comunității.

14. Litigii între Utilizatori și Beneficiari

Sunteți de acord ca, în cazul în care apare o dispută între dvs. și orice Utilizator în legătură cu orice Angajament, ne veți contacta pe la datele puse la dispoziție prin intermediul platformei, înainte de a lua orice măsură.

15. Alți termeni importanți

În cazul unui conflict între aceste Reguli ale comunității și Politica de confidențialitate Pineapple Square, se va aplica următoarea ordine de prioritate: (i) prezentul Acord privind Regulile comunității, (ii) Politica de confidențialitate Pinapple.

Dacă vreo prevedere, integrală sau parțială, a acestor Reguli ale comunității este sau devine nulă, ilegală sau inaplicabilă, va fi modificată în măsura necesară pentru a deveni valabilă, legală și aplicabilă. Dacă o astfel de modificare nu este posibilă, prevederea, în integralitate sau parțial, va fi considerată ștearsă. Orice modificare sau înlăturare a unei dispoziții, integral sau parțial, în temeiul acestei clauze, nu va afecta valabilitatea și caracterul executoriu al celorlalte Reguli ale comunității.

Nici o prevedere din prezentele Reguli ale comunității nu are scopul și nu se va considera că stabilește un parteneriat sau o asociere între Pineapple Square și orice Beneficiar, că angajează Pineapple Square și orice Beneficiar într-un raport de reprezentare și nici că autorizează fie Pineapple Square, fie orice Beneficiar să facă sau să intre în orice angajamente pentru, sau în numele celuilalt.

Acest contract este între dvs. și Pineapple Square. Cu excepția societății Pineapple Square, ai reprezentanților și angajaților Pineapple Square și oricăror persoane cărora le sunt conferite drepturi prin acești termeni și condiții (și care pot exercita acele drepturi direct împotriva dvs.), nici o altă persoană nu are nici un drept de a pune în aplicare oricare dintre termenii acestuia.

Nu aveți dreptul să cedați sau să transferați în nici un mod drepturile sau obligațiile dvs. decurgând din acești termeni către altcineva. Sunteți de acord cu cesionarea sau transferul drepturile sau obligațiilor noastre ce decurg din acești termeni.

În cazul în care Pineapple Square întârzie exercitarea sau nu-și exercită orice drept care îi revine în temeiul prezentelor Reguli ale comunității, o astfel de întârziere sau neexercitare nu constituie o renunțare la acel drept sau la orice alte drepturi în temeiul acestor Reguli ale comunității.

Pineapple Square poate suspenda, retrage, întrerupe sau modifica integral sau o parte a Serviciului fără notificare.

Aceste Reguli ale comunității, împreună cu orice documentație la care se face referire în ele, constituie întregul acord dintre dumneavoastră și Pineapple Square.

Orice notificare sau altă comunicare transmisă unei părți în temeiul sau în legătură cu aceste Reguli ale comunității se va face în scris și va fi (i) livrată manual sau prin intermediul serviciilor poștale, prin scrisoare recomandată cu conținut declarat și confirmare de primire sau alt serviciu de curierat, la sediul social (dacă este o societate), domiciliu sau orice adresă cunoscută a părții (în orice alt caz); sau (ii) trimisă prin e-mail la adresa specificată în contul utilizatorului. Notificările vor fi considerate comunicate în termen de 24 de ore de la trimiterea e-mailului (dacă este trimis prin e-mail) sau la data consemnată în conținutul confirmării de primire (dacă este trimis prin poștă/curierat).

Acești termini și condiții se completează cu Termenii și condițiile privind raporturile dintre Pineapple Square si prestatorul de servicii/agentul de muncă temporară

Aceste Reguli ale comunității și orice contract între dvs. și Pineapple Square sunt în limba română. Contractul dintre noi va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română, iar litigiile ivite între Pineapple Square și Utilizator vor fi soluționate de instanțele competente potrivit legilor române.

16. Contact

Biroul Pineapple Square este situat în: Oradea, Piata Emanuil Gojdu 39-42, Cetatea Oradea Corp I. Programul de lucru este de luni până vineri între orele 9.30 – 18.00, întâlnirile se fac numai cu programare. Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați vizitând secțiunea de asistență din aplicație.