Pineapple Square logo

Termeni si conditii prestatori

updated 4/23/2024

LAST UPDATE: Apr 24, 2024

Termenii și condițiile privind raporturile dintre Pineapple Square si prestatorul de servicii/agentul de muncă temporară

Prin acceptarea acestor termeni si condiții, prestatorul de servicii/agentul de muncă temporară (în continuare Utilizator) își însușește calitatea de “utilizator” în raport cu platforma Pineapple Square. Utilizatorul iși asumă toate obligațiile ce reies din conținutul prezentului acord și înțelege să respecte toate condițiile si termenii de utilizare stabilite în acesta.

Pineapple Square este o platformă online care conectează societățile (în continuare Beneficiar/Beneficiari) care doresc să angajeze personal temporar pentru prestarea unor servicii specifice, cu persoane care caută oportunități pentru a-și furniza serviciile (Utilizatori).

Acești termeni și condiții („Regulile comunității”) guvernează utilizarea de către prestatorii de servicii/agențiile de muncă temporară (Utilizatori) a serviciilor oferite de Pineapple Square prin intermediul site-ului Pineapple Square, a aplicației web (ce se poate accesa prin următoarea adresă URL pineapplesquare.com) și a aplicațiilor mobile. Astfel de servicii, site-uri web și aplicații mobile sunt denumite în continuare „Serviciul”. Serviciul este operat de PINEAPPLE SQUARE SRL, cu sediul social în Oradea, str. Calea Aradului nr. 15B, jud. Bihor, România, CUI RO47840942.

Aceste reguli ale comunității stabilesc, de asemenea, termenii și condițiile în baza cărora Pineapple Square va oferi Utilizatorilor posibilitatea de a furniza servicii temporare Beneficiarilor și termenii și condițiile în care trebuie să fie furnizate acele servicii temporare. Aceste Reguli ale comunității vor guverna toate angajamentele asumate de Utilizatori în baza serviciilor puse la dispoziție de platforma Pineapple Square. Nu va exista niciun contract între Pineapple Square și Utilizator între angajamente.

Dacă sunteți Utilizator, vă rugăm să citiți cu atenție aceste Reguli ale comunității împreună cu Politica de confidențialitate Pineapple Square înainte de a utiliza Serviciul. Utilizarea de către dvs. a Serviciului (inclusiv prin acceptarea și asumarea de Angajamente) constituie acceptarea și acordul dumneavoastră cu privire la toți termenii și condițiile definite aici.

Dacă sunteți Beneficiar, vă rugăm să consultați Termenii și condițiile Pineapple Square, împreună cu orice alt acord care ar putea fi în vigoare între Pineapple Square și Beneficiar precum și Politica de confidențialitate Pineapple Square, care stabilește utilizarea de către dvs. a Serviciului.

În toate cazurile, rolul Pineapple Square este acela de simplu intermediar și, prin urmare, singura sa responsabilitate și sarcină este de a gestiona Aplicația care facilitează contactul dintre Utilizator și Beneficiar. Pineapple Square nu este în niciun fel responsabilă pentru serviciile oferite de cele două categorii de utilizatori prin intermediul Aplicației.

Pineapple Square își rezervă dreptul, cu sau fără notificare, de a modifica aceste Reguli ale comunității oricând se impune, iar cea mai recentă versiune va apărea în Serviciu cu data la care a fost actualizată ultima dată. Pineapple Square va anunța Utilizatorii printr-o notificare pe platforma online Pineapple Square și prin e-mail (la adresa de e-mail înregistrată la Pineapple Square) atunci când sunt publicate modificări. Folosind Serviciul după ce au fost publicate modificări, sunteți de acord cu noile condiții. Dacă Pineapple Square face modificări semnificative la aceste Reguli ale comunității, va notifica anterior Utilizatorii prin e-mail (la adresa de e-mail înregistrată la Pineapple Square).

1. Definiții și interpretare

Următoarele definiții și reguli de interpretare se aplică acestor termeni și condiții:

„Cont” înseamnă contul Pineapple Square pe care îl deschideți când vă înregistrați pentru a deveni Utilizator și pentru a folosi Serviciul Pineapple Square;

„Post” înseamnă o descriere a serviciilor solicitate care este postată de un Beneficiar pe platformă, care include, fără limitare, remunerația, orele și locațiile pentru prestarea acelor servicii;

„Informații confidențiale” înseamnă informații sub orice formă (inclusiv în formă scrisă, orală, vizuală sau electronică sau pe orice disc magnetic sau optic sau memorie și oriunde se află) referitoare la afacerea, clienții, produsele, politicile și finanțele societății Beneficiarului, ale Pineapple Square și secretele comerciale, inclusiv, dar fără a se limita la, date tehnice și know-how referitoare la activitatea Beneficiarului sau Pineapple Square sau orice alte date ale furnizorilor, clienților, agenților, distribuitorilor, acționarilor, conducerii sau contactelor de afaceri ai acestora și inclusiv informații pe care utilizatorul le creează, dezvoltă, primește sau obține în legătură cu un Angajament, indiferent dacă sunt sau nu astfel de informații, sunt considerate confidențiale;

„Angajament” înseamnă angajarea de către un Beneficiar a unui Utilizator prin intermediul Serviciului pentru a furniza servicii specifice cu privire la un post determinat;

„Remunerație” înseamnă suma de bani datorată de către Beneficiar Utilizatorului ce urmează a fi angajat, la care se adaugă și comisionul pentru serviciile Pineapple Square, datorat către aceasta din urmă;

„Tură” înseamnă una sau mai multe perioade recurente în care un Utilizator furnizează servicii în legătură cu un singur Angajament;

„Servicii prestate” înseamnă activitățile care trebuie desfășurate de Utilizator pe parcursul oricărui Angajament;

„Beneficiar” înseamnă societatea/firma/compania/persoana fizicăce caută forța de muncă prin afișarea de posturi disponibile prin intermediul platformei Pineapple Square;

„Utilizator” înseamnă o persoană (PFA/SRL individual sau prin intermediul agențiilor de muncă temporară) care se înregistrează pe platforma Pineapple Square pentru a aplica la diverse posturi puse la dispoziție de Beneficiari.

Exprimarea la persoana a doua reprezintă o referință la un Utilizator.

2. Conturi de utilizator

Persoana care vrea să se înregistreze pe platformă trebuie să creeze un Cont pentru a utiliza Serviciul. Prin crearea contului, un Utilizator confirmă că are vârsta de minim 18 ani și că are capacitatea necesară din punct de vedere legal să încheie contracte specifice în domeniu.

Pentru a fi un Utilizator al platformei, este esențială îndeplinirea următoarelor cerințe:

Utilizatorii trebuie să aibă cel puțin 18 ani;

Utilizatorii trebuie să completeze în întregime câmpurile obligatorii ale formularului de înregistrare prin care se solicită detalii personale, cum ar fi numele de Utilizator, adresa de e-mail, numărul de telefon și numărul cardului bancar;

Utilizatorii trebuie să citească cu atenție acești Termeni generali de utilizare când accesează Aplicația. În plus, acceptarea Termenilor Generali este un pas esențial care trebuie făcut înainte de înregistrare;

Utilizatorii trebuie să accepte Politica de confidențialitate și Politica de protecție a datelor;

Utilizatorii trebuie să accepte Politica cookies

Toți Utilizatorii sunt responsabili pentru Conturile lor, inclusiv pentru a se asigura că toate detaliile Utilizatorului sunt corecte și păstrate la zi și pentru a se asigura că parola lor este sigură. Dacă aveți vreun motiv să credeți că o altă persoană vă utilizează contul, contactați-ne imediat, vizitând secțiunea de asistență din aplicație. Dacă există bănuiala că un cont de utilizator a fost compromis, este posibil să suspendăm acel cont și vom contacta Utilizatorul pentru a încerca să rezolvăm problema.

Pineapple Square își rezervă dreptul să refuze să înregistreze orice persoană sau entitate ca Utilizator.

Dacă întâmpinați probleme la crearea unui cont, conectarea la contul dvs. sau actualizarea detaliilor dvs., contactați-ne vizitând secțiunea de asistență din aplicație.

3. Conținutul serviciilor Pineapple Square

Putem modifica sau elimina în orice moment conținutul, funcționalitatea sau părți ale Serviciului nostru.

Drepturile legale (inclusiv drepturile de proprietate intelectuală) asupra Serviciului nostru și orice conținut al acestuia sunt deținute de noi. Serviciile și conținutul nostru sunt protejate de legile naționale și internaționale privind drepturile de autor și drepturile privind bazele de date. Cu excepția dreptului limitat de a utiliza funcționalitatea obișnuită a Serviciului, așa cum este acordat prin acești Termeni și condiții, nimic din Serviciul nostru nu vă acordă vreo licență sau drept de a utiliza, modifica sau elimina un astfel de material. Nu puteți utiliza mărcile noastre comerciale, siglele sau alte proprietăți intelectuale fără aprobarea noastră prealabilă, în scris.

Serviciul nostru poate include link-uri către alte site-uri web, aplicații sau domenii web. Aceste link-uri sunt furnizate pentru confortul dvs. pentru a oferi informații suplimentare. Nu avem nici un control sau responsabilitate asupra conținutului site-urilor web, aplicațiilor sau domeniilor web legate de acestea.

Nu garantăm că Serviciul sau orice conținut din acesta va fi întotdeauna disponibil sau neîntrerupt. Calitatea Serviciului poate fi afectată de o serie de factori, inclusiv, de exemplu, conexiunea la rețea și rețeaua internă, precum și orice interferență sau lucrări de mentenanță. Dacă apare o întrerupere sau o perturbare a Serviciului sau a unei părți a acestuia sau dacă Serviciul sau o parte a acestuia este temporar inutilizabil sau inoperant din cauza lucrărilor de reparații sau mentenanță, actualizări sau motive independente de controlul nostru (forța majoră), acceptați că astfel de întreruperi sau tulburări nu constituie un defect sau întârziere a/în cadrul Serviciului și, în măsura permisă de lege, nu vom fi răspunzători pentru nici o consecință sau daune rezultate din astfel de întreruperi sau tulburări. Noi sau o terță parte vom depună toată diligența să reparăm problemele sau defecțiunile și să restabilim Serviciul pentru utilizare cât mai curând posibil, în circumstanțele date. Avem dreptul de a actualiza software-ul inclus în Serviciu periodic.

Accesul dumneavoastră la Serviciul nostru poate fi, de asemenea, ocazional restricționat pentru a efectua reparații, activități de întreținere sau introducerea de noi facilități sau servicii. Ne vom strădui să restabilim Serviciul cât mai curând posibil.

Nu garantăm că Serviciul, sau orice conținut al acestuia, va fi lipsit de erori sau omisiuni.

4. Licența de utilizator

Permitem Utilizatorilor să trimită cereri pentru a aplica la posturile disponibile (care pot include, de exemplu, imagini, text, informații și/sau alte tipuri de conținut) („Conținutul”).

Prin prezenta ne acordați o licență nerestricționată, irevocabilă, la nivel global, neexclusiv, fără drepturi de autor, perpetuă pentru a utiliza, reproduce, modifica, adapta, crea lucrări derivate din, publica, transmite, comunica publicului, executa și afișa oricare dintre elementele Conținutul dvs., în legătură cu furnizarea, operarea, întreținerea, dezvoltarea, marketingul și îmbunătățirea Serviciului și pentru alte nevoi comerciale ale Pineapple Square. Acceptați că aceasta înseamnă că putem folosi și exploata Conținutul în orice mod și prin orice mijloc, metodă sau tehnologie (indiferent dacă este acum cunoscută sau creată în continuare) și în astfel de scopuri (inclusiv, dar fără a se limita la promovarea unei părți sau a întregului Serviciu). Această secțiune nu afectează drepturile dumneavoastră și nici obligațiile noastre conform Politicii de confidențialitate Pineapple Square.

Sunteți singurul responsabil pentru Conținutul dvs. și consecințele postării sau publicării acestuia. Nu susținem niciun Conținut sau opinie, recomandare sau sfat exprimat în acesta. De asemenea, acceptați că nu avem nicio răspundere în legătură cu conținutul dvs., nu putem garanta și nu vom fi răspunzători pentru orice copiere, distribuire sau utilizare neautorizată a conținutului dvs.

Prin încărcarea și publicarea Conținutului dvs. garantați, declarați și vă angajați că sunteți creatorul și proprietarul conținutului, aveți dreptul de a ne acorda drepturile cuprinse în prezentele Reguli ale comunității și că vă veți respecta toate obligațiile referitoare la încărcarea conținutului pe site-ul nostru, inclusiv, însă fără a se limita la cele stabilite la art. 5, de mai jos. Garantați că Conținutul este exact și complet în toate privințele și că aveți (și veți continua să aveți în timpul utilizării Serviciului) toate licențele necesare, acordurile privind drepturile și permisiunile necesare pentru a ne permite să vă folosim Conținutul așa cum este prevăzut de aceste Reguli ale comunității.

5. Utilizarea de către dvs. a Serviciului nostru

În calitate de Utilizator, sunteți de acord:

(a) să nu vă însușiți identitatea unei alte persoane, să nu vă comportați într-o manieră ofensatorare sau abuzivă și să nu utilizați Serviciul în scopuri ilegale;

(b) prestați serviciile către Beneficiar în mod corespunzător;

(c) să nu faceți publicitate sau să nu oferiți vânzarea oricăror bunuri sau servicii în orice scop comercial prin intermediul Serviciului, care nu sunt relevante pentru serviciile oferite prin intermediul Pineapple Square;

(d) să nu utilizați rețele private virtuale, adrese de e-mail false sau orice alte mijloace pentru a vă masca identitatea;

(e) să nu încercați să accesați conturile altor Utilizatori sau Beneficiari sau să nu încărcați, să nu partajați sau să nu trimiteți conținut care cuprinde orice program spion, adware, viruși, fișiere corupte, programe de viermi sau alt cod rău intenționat conceput pentru a întrerupe, deteriora sau limita funcționalitatea sau perturba orice software, hardware, telecomunicații, rețele, servere sau alte echipamente, cal troian sau orice alt material conceput pentru a deteriora, interfera, intercepta sau expropria greșit orice date sau informații personale;

(f) să nu dezactivați sau să nu modificați orice tehnologie de protecție împotriva copierii utilizată în Serviciu;

(g) să nu abuzați de sau să nu manipulați sistemul de evaluare/revizuire a Serviciului;

(h) să nu modificați, să nu traduceți, să nu adaptați, să nu realizați lucrări derivate, să nu decompilați, să nu dezasamblați, să nu faceți inginerie inversă sau să nu încercați în orice alt mod să obțineți codul sursă pentru orice parte a Serviciului sau oricare dintre Servicii;

(i) nu colectați, recoltați sau „răzuiți” (scrape) orice date din orice pagini web conținute în Serviciu;

(j) să nu încărcați, să nu partajați sau să nu trimiteți conținut care este sau poate fi interpretat ca obscen, indecent, pornografic, sexual explicit, calomnios, rău intenționat, fals, inexact, înșelător, care descrie violența (într-o manieră explicită, grafică sau gratuită), ofensator, înșelător, amenințări, abuzuri, hărțuiri, instigări la ură, conținut discriminatoriu sau care să încalce legislația privind discursul instigator la ură sau discriminarea;

(k) să nu încărcați, să nu partajați sau să nu trimiteți orice conținut care încalcă orice drept de proprietate al oricărei terțe persoane, inclusiv orice brevet, drept de autor, drept moral, drept de bază de date, drept de marcă comercială, drept de proiectare, drepturi de secret comercial, drepturi de confidențialitate, publicitate, încredere sau în conformitate cu legislația privind protecția datelor sau alte legi de proprietate intelectuală; nu încărcați, distribuiți sau trimiteți orice conținut care este fals, înșelător, inexact sau asemănător cu o ofertă frauduloasă (bait and switch);

(l) să nu faceți sau să nu omiteți orice lucru care ne-ar aduce pe noi, Serviciul, pe furnizorii noștri sau pe alți Utilizatori în discreditare sau ar dăuna în orice fel reputației noastre sau a acestora; să nu interferați cu utilizarea Serviciului de către alt Utilizator în orice alt mod care ar putea deteriora, dezactiva, suprasolicita sau afecta Serviciul; sau

(m) să nu utilizați în alt mod Serviciul, cu încălcarea acestor Reguli ale comunității.

Putem suspenda, restricționa sau bloca Contul și/sau accesul dumneavoastră la Serviciu dacă avem suspiciunea că ați încălcat aceste Reguli ale comunității. Acest lucru nu limitează dreptul nostru de a întreprinde orice alte acțiuni împotriva dumneavoastră pe care le considerăm adecvate pentru a ne proteja drepturile și interesele.

6. Raporturile Utilizatorului cu Pineapple Square

Pineapple Square operează ca o platforma prin intermediul căreia Beneficiarii sunt puși în legătură cu prestatorii de servicii/agențiile de muncă temporară (utilizatorii), pentru a-și acoperi temporar necesitățile privind forța de muncă.

Pineapple Square nu este o agenție de angajare și niciun Utilizator nu este sau nu va fi considerat a fi un angajat al Pineapple Square.

7. Modul de angajare a Utilizatorilor în raporturile cu Beneficiarii

Pineapple Square nu examinează, aprobă, recomandă sau verifică niciuna dintre acreditările, autorizațiile, avizele, licențele sau declarațiile în legătură cu posturile disponibile postate de Beneficiari în Serviciile sale. Pineapple Square nu va fi responsabil pentru furnizarea de informații înșelătoare, inexacte, false sau frauduloase de către Beneficiari.

În ceea ce privește fiecare Angajament, Utilizatorul va fi angajat de Beneficiar în baza unui contract de servicii. Utilizatorii (prestatori de servicii) acționează pentru și sub controlul Beneficiarilor pe durata fiecărui Angajament. Pineapple Square și companiile afiliate nu sunt responsabile pentru acțiunile, omisiunile, neglijența sau conduita greșită a Utilizatorilor sau a Beneficiarilor.

În momentul în care un post este disponibil pentru a fi vizualizat de către un Utilizator, Pineapple Square va furniza Utilizatorului următoarele informații:

(a) identitatea Beneficiarului și, dacă este cazul, natura activității sale;

(b) data la care Beneficiarul solicită Utilizatorului să înceapă lucrul și durata sau durata probabilă a respectivului angajament;

(c) postul pe care Beneficiarul vrea să-l acopere, inclusiv tipul de muncă pe care Utilizatorul trebuie să îl presteze, locația și orele la care acesta ar trebui să lucreze și orice risc pentru sănătate sau siguranță cunoscută de Beneficiar și ce măsuri a luat Beneficiarul pentru a preveni sau controla astfel de riscuri;

(d) tariful orar la care ar fi plătit Utilizatorul;

(e) experiența, pregătirea, calificările și orice autorizație pe care Beneficiarul le consideră necesare sau care sunt cerute de lege, pe care Utilizatorul trebuie să le dețină pentru a corespunde postului;

(f) orice cheltuieli care vor fi plătite de către sau către Utilizator;

(g) orice alte detalii pe care Beneficiarul le consider a fi utile.

În momentul în care un Utilizator aplică pentru un post, acesta va furniza informații cu privire la experiența, pregătirea, calificările și autorizațiile sale care sunt necesare pentru respectivul post. Aceste informații se vor regăsi și în contul de utilizator, existând probabilitatea ca ele să nu fie complete.

Mecanismul de funcționare al serviciilor privind aplicarea pentru un post este următorul: Beneficiarul publică pe platforma Pineapple Square postul disponibil, cu toate detaliile indicate mai sus, ulterior Utilizatorul aplică pentru acel post, Beneficiarul acceptă aplicarea Utilizatorului pentru post, iar în final Utilizatorul confirmă că este dispus să îndeplinească angajamentul.

Înțelegeți și sunteți de acord că Pineapple Square va depune eforturi rezonabile pentru a vă confirma identitatea și pentru a verifica dacă aveți abilitățile, calificările și experiența necesare pentru a aplica pentru posturi și pentru a intra în raporturi cu Beneficiarii. Aceasta poate include efectuarea de către Pineapple Square a verificărilor ample ale antecedentelor pentru a vă verifica identitatea și cazierul judiciar, iar Utilizatorul își dă acordul pentru ca Pineapple Square să întreprindă astfel de verificări în măsura permisă de legea aplicabilă.

8. Acceptarea angajamentelor

Nu sunteți obligat să aplicați pentru nici un post și, dacă aplicați pentru un post anume, nu sunteți obligat să acceptați nici un angajament ulterior. În mod similar, Pineapple Square nu este obligat să vă pună la dispoziție în mod exclusiv nici un post și nu este obligat să se asigure că Beneficiarii vă oferă posturile pentru care aplicați.

La acceptarea unui angajament, înainte de începerea angajamentului și în timpul fiecărui angajament (după caz) precum și oricând la cererea Pineapple Square, vă obligați:

(a) să informați Pineapple Square dacă ați mai lucrat pe același post sau unul similar, pentru Beneficiar, aplicând prin orice alte căi/surse decât prin platforma Pineapple Square, perioada de timp, datele exacte în care ați prestat serviciile respective, rolul îndeplinit și orice alte informații solicitate de Pineapple Square;

(b) să informați Pineapple Square dacă, înainte de data începerii angajamentului relevant:

(i) ați finalizat două sau mai multe angajamente încheiate cu Beneficiarul sau alte companii afiliate lui; sau

(ii) ați lucrat pe mai mult de două posturi în timpul desfășurării unui angajament cu Beneficiarul și în cel puțin două ocazii ați lucrat pe un post care nu a fost același postul anterior.

După ce este angajat prin intermediul Serviciului pentru a îndeplini un Angajament, Utilizatorul poate, în orice moment înainte de începerea desfășurării activității să anuleze Angajamentul, DOAR pentru motive temeinice.

9. Confirmarea și desfășurarea angajamentelor

Pentru fiecare tură și/sau angajament, Pineapple Square vă solicită să confirmați că veți participa. Toate angajamentele (prezența la post) trebuie confirmate prin aplicația mobilă Pineapple Square, prin scanarea unui cod QR.

Pentru fiecare tură și/sau angajament încheiat cu mai mult de 48 de ore înainte de ora de începere programată pentru începerea activității, veți primi o notificare de memento și vi se va cere să confirmați prin aplicația mobilă Pienapple. Dacă nu vă confirmați postul cu minim 24 de ore înainte de ora programată de începere a activității, veți fi automat eliminat din post.

La acceptarea unui angajament, vă obligați că:

Veți depune toată diligența pentru a vă îndeplini sarcinile și responsabilitățile aferente angajamentului;

Veți respecta instrucțiunile date de către Beneficiar, cu respectarea legii și în mod rezonabil și veți accepta conducerea, supravegherea și controlul oricărei persoane responsabile din cadrul societății Beneficiarului;

Veți respecta toate regulamentele, politicile și/sau reglementările relevante ale Beneficiarului, inclusiv politicile de sănătate și siguranță ale Beneficiarului;

Veți respecta regulile privind vestimentația și regulile de conduită impuse de Beneficiar (dacă există);

Veți lua toate măsurile rezonabile pentru a vă proteja propria sănătate și siguranță și pe cea a oricărei alte persoane care ar putea fi afectată de acțiunile dumneavoastră în timp ce desfășurați angajamentul;

Veți avea un comportament corespunzător, veți munci conform cu fișa postului pentru care ați aplicat și veți servi necesităților Beneficiarul în mod adecvat pe tot parcursul turei și/sau al angajamentului;

Nu veți adopta nici o conduită sau comportament necorespunzător care dăunează intereselor Pineapple Square sau ale Beneficiarului. Aceasta include orice acțiuni care ar putea aduce Pineapple Square sau Beneficiarul în discreditare și/sau care ar putea duce la pierderea afacerii pentru oricare dintre părți.

Veți desfășura activitatea postului în locația specificată în anunțul privind angajamentul asumat sau într-o altă locație pe care Pineapple Square o va notifica către dvs. Cheltuielile dumneavoastră de transport nu vor fi rambursate decât dacă se specifică expres în anunțul prinvind angajamentul sau dacă este astfel convenit în scris cu Pineapple Square.

Vă asumați ca, atunci când desfășurați un angajament, să fiți îmbrăcat în haine de lucru curate/uniformă și să aveți un aspect impecabil, corespunzător postului pentru care ați aplicat. Veți primi mai multe informații despre vestimentația/ținuța potrivită de la Beneficiar, prin indicațiile angajamentului postat ori în alt mod convenit de Beneficiar. Dacă Pineapple Square primește două sau mai multe plângeri de la Beneficiari cu privire la aspectul dumneavoastră, Pineapple Square își rezervă dreptul de a suspenda utilizarea Serviciilor și de a vă solicita să vă reînscrieți pe platformă pentru a recâștiga accesul la Servicii.

Dacă, fie înainte, fie în timpul desfășurării unui angajament, descoperiți sau se ivește vreun motiv care vă împiedică să vă desfășurați activitatea în mod corespunzător din motive de nepotrivire, lipsă de experiență, cunoștințe sau altele, trebuie să notificați Pineapple Square fără întârziere.

Sunteți de acord ca Pineapple Square să vă contacteze prin apeluri telefonice sau mesaje text pentru a facilita îndeplinirea oricărui angajament.

Utilizatorii nu sunt autorizați de Pineapple Square să încheie contracte cu Beneficiarii, care se pretind a fi încheiate de către sau în numele Pineapple Square, sau să dea declarații în fața Beneficiarilor, care se pretind a fi făcute de către sau în numele Pineapple Square și/sau să primească împrumuturi sau avansuri din salariile de la Beneficiar.

10. Igiena alimentelor

Pineapple Square promovează cele mai înalte standarde de sănătate și igienă. Veți anunța imediat Pineapple Square dacă suferiți de o boală sau afecțiune care vă împiedică să lucrați cu alimente. Vă obligați ca, pe durata de timp în care suferiți de o astfel de boală sau afecțiune, să nu aplicați pentru nici un post sau să nu vă asumați nici un angajament care vă impune să lucrați cu alimente. În caz contrar, răspunderea pentru urmările ce se ivesc vă aparține pe deplin.

11. Abateri

Următorul comportament va fi considerat o conduită necorespunzătoare care ar putea da dreptul Beneficiarului să vă ceară să părăsiți postul de îndată și să încheie orice raport cu dvs. înainte de termen:

(a) Furt și/sau fraudă.

(b) Discriminare și hărțuire.

(c) Utilizarea instalațiilor și echipamentelor din incinta spațiului Beneficiarului pentru motive personale, în timpul de lucru.

(d) Daune aduse proprietății aparținând sau aflate în posesia Beneficiarului sau a altor furnizori de servicii.

(e) Beție.

(f) Comportament abuziv (verbal sau non-verbal), violență fizică sau agresiune.

(g) Înjurături sau alte forme de limbaj licențios.

(h) Nerespectarea intenționată a instrucțiunilor sau regulilor impuse de managementul Beneficiarului.

(i) Deținerea de arme.

(j) Consumul de alcool sau droguri la locul de muncă.

(k) Comportament care poate pune în pericol persoanele sau bunurile dn incinta desfășurării activității.

(l) Utilizarea telefonului mobil în timpul programului de lucru, atunci când acest lucru a fost strict interzis.

Dacă vi se cere să părăsiți postul pentru oricare dintre comportamentele identificate mai sus, nu veți fi plătit pentru restul turei/angajamentului, iar Pineapple Square își rezervă dreptul de a rezilia acest contract și de a vă împiedica să utilizați Serviciile.

12. Remunerarea Utilizatorului

Veți fi plătit în conformitate cu tarifele orare brute stabilite în termenii Angajamentului dumneavoastră, așa cum s-a convenit între dvs. și Beneficiar („Remunerarea”), sub rezerva deducerilor pentru impozitul pe venit și contribuțiile la asigurările sociale naționale, în conformitate cu legile aplicabile.

Pentru a evita orice dubiu, remunerația nu va fi niciodată raportată la o sumă mai mică decât salariul minim pe economie, așa cum este stabilit în România.

Orele de muncă prestate suplimentar față de cele asumate prin angajamentul încheiat cu Beneficiarul, vor fi achitate în conformitate cu dispozițiile din Codul muncii: orele suplimentare se determină în urma unei negocieri și nu poate fi mai mică de 75% din venitul de bază de la momentul respectiv. În zilele de weekend și în zilele de sărbătoare legală, prestatorii de servicii vor fi recompensați cu un spor la remunerație ce nu poate să fie mai mic de 100% din salariul de bază prevăzut pentru postul pe care îl acoperă. Orele suplimentare prestate în zilele de weekend și în zilele de sărbătoare legală vor fi remunerate dublu față de suma stabilită inițial prin angajament.

Sub rezerva respectării de către dumneavoastră a procedurilor de înregistrare a timpului efectiv petrecut la postul contractat, stabilite de Pineapple Square în clauza 13, plata remunerației și a bonusurilor/sporurilor indicate mai sus va fi efectuată în contul bancar înregistrat de dumneavoastră în contul dumneavoastră, în termen de douăzeci și unu de zile lucrătoare de la finalizarea Angajamentului.

În cazul în care, în conformitate cu termenii unui Angajament, Beneficiarul a fost de acord să ramburseze unui Utilizator anumite cheltuieli (de exemplu, mâncare și călătorie), cererile pentru astfel de cheltuieli trebuie făcute în termen de 48 de ore de la finalizarea Schimbului/Angajamentului pentru care cheltuielile au fost efectuate. Cheltuielile vor fi rambursate numai dacă au fost suportate în mod rezonabil și sunt dovedite prin chitanțe.

Pineapple Square nu își asumă nici o răspundere pentru situația în care, în acordul dintre Beneficiar și Utilizator nu s-a stipulat nici o prevedere în legătură cu rambursarea cheltuielilor la care se face referire în paragraful anterior.

Pineapple Square își rezervă dreptul de a face deduceri din orice plăți datorate de Pineapple Square pentru orice sume datorate de dumneavoastră către Pineapple Square, inclusiv, dar fără a se limita la orice pierdere pentru Pineapple Square care rezultă direct sau indirect din orice act de neglijență sau neglijență gravă sau din orice altă încălcare a acestor Reguli ale comunității de către dvs.

Cu excepția cazului în care nu s-a convenit altfel și sub rezerva oricăror altor prevederi aplicabile, nu aveți dreptul să primiți plată de la Pineapple Square sau de la Beneficiar pentru timpul care nu a fost petrecut lucrând în temeiul angajamentului cu Beneficiarul, indiferent dacă este vorba de concedii, boală sau absență din orice alte motive.

13. Pontajul

Pentru fiecare tură angajată, Pineapple Square vă solicită să realizați pontajul. Acest lucru este pentru a vă asigura că Pineapple Square are o evidență exactă a orelor pe care le-ați petrecut lucrând și, prin urmare, poate calcula corect plata care vi se cuvine. Toate foile de pontaj sunt generate prin intermediul platformei online Pineapple Square, după cum urmează:

(a) la începutul fiecărei ture, trebuie să vă înregistrați folosind aplicația mobilă pentru a se consemna ora de începere, asigurându-vă că Beneficiarul scanează codul QR găsit pe rezervarea dumneavoastră; și

(b) la sfârșitul fiecărei ture, trebuie să accesați aplicația mobilă pentru a vă înregistra ora de terminare, asigurându-vă că Beneficiarul scanează codul QR găsit pe rezervarea dumneavoastră.

Dacă Beneficiarul nu poate scana codul dvs. QR sau refuză să facă acest lucru la începutul schimbului dvs., trebuie să ne contactați imediat prin mijloacele puse la dispoziție de platformă.

Dacă, din orice motiv, nu puteți înregistra „intrarea” și „ieșirea” din tură folosind aplicația mobilă la începutul și la sfârșitul acesteia, Pineapple Square va acorda o perioadă de grație de până la 24 oredupă ora de încheiere programată a turei, pentru a informa Pineapple Square în legătură cu orele prestate, prin mijloacele de comunicare puse la dispoziție prin aplicație. Dacă nu furnizați aceste informații până la încheierea acestei perioade de grație, Pineapple Square își rezervă dreptul de a suspenda utilizarea Serviciilor.

În cazul în care nu sunteți de acord cu o foaie de pontaj, vă rugăm să ne contactați vizitând secțiunea de asistență din aplicație în termen de 48 de ore de la primirea borderoului dvs. de plată, pentru a depune o sesizare la Pineapple Square și pentru a declara care sunt orele pe care le considerați corecte. Pineapple Square se va consulta cu Beneficiarul în încercarea de a rezolva neînțelegerea și vă va confirma rezultatul în scris.

Nerespectarea procedurii de înregistrare a timpului de la prezenta clauză poate duce la o întârziere în efectuarea plății remunerației și bonusurilor/sporurilor către dvs., pe măsură ce investigăm (în timp rezonabil) care sunt orele lucrate (sau nu) de dumneavoastră. Pineapple Square nu va achita către dvs. orele nelucrate.

Numărul de ore de muncă va fi cel stabilit în Angajament. Nu sunteți obligat să lucrați ore în plus față de cele stabilite în Angajament („Ore suplimentare”), dar puteți conveni cu Beneficiarul să faceți acest lucru. Veți primi remunerația pentru orice oră suplimentară, în modul stabilit la art. 12. Dacă suportați orice cheltuieli suplimentare de călătorie ca urmare a orelor suplimentare, le puteți solicita de la Beneficiar prin Pineapple Square. Cererile pentru astfel de cheltuieli trebuie făcute în termen de 24 de ore de la finalizarea Angajamentului pentru care au fost suportate. Cheltuielile vor fi rambursate numai dacă sunt suportate în mod rezonabil și dovedite prin chitanțe.

14. Prezența

Utilizatorii se obligă să fie punctuali în raporturile cu Beneficiarii și să se prezinte la timp pentru desfășurarea activităților asumate prin angajament. Vă încurajăm să vă planificați minuțios programul înainte, pentru a nu înregistra întârzieri. Odată ce ajungeți, raportați-i unui manager/supervizor, astfel încât să vă puteți înregistra și să generați o foaie de pontaj. Dacă veți întârzia pentru o tură, vă rugăm să ne contactați prin intermediul aplicației, astfel încât să putem notifica Beneficiarul sau, în măsura în care s-a convenit astfel prin angajament, să anunțați dvs. Beneficiarul.

Dacă ajungeți cu întârziere la post, Beneficiarul are dreptul să vă solicite să plecați și nu veți fi remunerat pentru acel angajament. În plus, dacă sunteți raportat la Pineapple Square cu o întârziere de peste 10 minute în trei sau mai multe ocazii, Pineapple Square își rezervă dreptul de a suspenda utilizarea Serviciilor și de a vă solicita să aplicați din nou pe platforma Pineapple Square pentru a recâștiga accesul la Servicii.

Dacă acceptați un Angajament la care ulterior nu puteți participa, trebuie să notificați imediat Pineapple Square prin anularea Angajamentului prin intermediul Serviciului. Dacă anulați o tură sau o implicare cu mai puțin de 24 de ore (dar cu mai mult de 30 de minute) înainte ca respectiva tură să înceapă, veți primi un „avertisment”. Dacă primiți trei avertismente, Pineapple Square își rezervă dreptul de a suspenda utilizarea Serviciilor și de a vă solicita să aplicați din nou pe platforma Pineapple Square pentru a recâștiga accesul la Servicii.

Pineapple Square acceptă că uneori poate fi necesar să anulați o tură în ultimele 24 de ore. Din acest motiv puteți anula un avertisment completând 5 angajamente fără a înregistra alte plângeri. Dacă înregistrați trei plângeri, Pineapple Square își rezervă dreptul de a suspenda utilizarea Serviciilor și de a vă solicita să aplicați din nou pe platforma Pineapple Square pentru a recâștiga accesul la Servicii.

Dacă o tură sau un angajament este anulat de către Beneficiar, Pineapple Square va lua măsuri rezonabile pentru a vă anunța cât mai curând posibil. Dacă o tură sau un angajament este anulat de către Beneficiar cu mai puțin de 24 de ore înainte ca respectiva tură sau angajament să înceapă, vi se va plăti o compensație de 50% remunerație. Plata compensației va fi calculată de Pineapple Square, raportat la circumstanțele situației respective.

Dacă acceptați un Angajament la care ulterior nu puteți participa și nu faceți notificrea către Pineapple Square, Pineapple Square își rezervă dreptul de a rezilia acest contract și de a vă împiedica să utilizați Serviciile. Dacă anulați Angajamentul prin intermediul Serviciului cu mai puțin de 30 de minute înainte de începerea activității asumate, Pineapple Square își rezervă dreptul de a rezilia acest contract și de a vă împiedica să utilizați Serviciile.

15. Feedback și evaluări

Prin utilizarea Serviciilor, sunteți de acord să primiți feedback de la Beneficiarii cărora le-ați furnizat servicii. Sunteți conștient că feedbackul va consta în evaluări și recenzii lăsate de Beneficiari și că aceste evaluări și recenzii vor fi folosite de Pineapple Square pentru a fi afișate pe profilul dvs. în mod public. Pineapple Square nu este responsabil din punct de vedere legal pentru nici o evaluare sau recenzie postată prin serviciile puse la dispoziție pe platforma sa, de către utilizatori sau terți.

Pineapple Square folosește evaluările Beneficiarilor privind serviciile dumneavoastră, la discreția sa, pentru a decide dacă vă permite să mențineți accesul la platformă.

16. Drepturile dumneavoastră

Aveți dreptul la minim o pauză de cel puțin 20 de minute pentru fiecare tură/angajament de peste 6 ore. Beneficiarul vă va anunța când puteți lua această pauză. Pineapple Square nu poate garanta că Beneficiarul va oferi mâncare sau băutură, așa că vă recomandăm să vă aduceți dumneavoastră.

Conform Codului muncii, pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână, media orelor de lucru fiind aplicabilă și în situația dvs., raportat la postul pe care îl ocupați conform angajamentului asumat.

Beneficiarii sunt datori să se asigure că toți lucrătorii sunt în siguranță în timp ce prestează activitățile conform fiecărui angajament. În cazul în care este necesar un echipament de protecție pentru desfășurarea unui angajament, acesta va fi furnizat de Beneficiar la cererea lucrătorului.

17. Rezilierea

Dacă nu contactați Pineapple Square sau nu utilizați platforma online timp de mai mult de o lună, Pineapple Square își rezervă dreptul de a vă înlătura profilul din Servicii și de a vă arhiva profilul de pe platforma online a Pineapple Square.

Utilizatorii care sunt suspendați de pe platforma online a Pineapple Square sau care nu au aplicat pentru un post ori nu au acceptat un angajament o perioadă de 3 luni, vor pierde accesul la bonusurile și avantajele (dacă există) oferite de Pineapple Square în temeiul art. 29.

Prezentul acord se poate rezilia fără a fi necesară vreo notificare.

18. Confidențialitate

Pentru a proteja confidențialitatea și secretele comerciale ale oricărui Beneficiar și ale Pineapple Square și fără a aduce atingere oricărei alte obligații, sunteți de acord că, atât în timpul cât și după orice angajament, veți păstra confidențialitatea și nu veți dezvălui niciunei persoane (cu excepția situației în care pentru îndeplinirea angajamentului se solicită acest lucru) și nici nu veți utiliza în beneficiul dumneavoastră sau în beneficiul oricărei terțe părți, orice Informație Confidențială. De asemenea, sunteți de acord că nu veți face nici o copie, rezumat al oricărui document sau al altor materiale aparținând Beneficiarului sau Pineapple Square, nici nu le veți reda în orice alt mod, în întregime sau în parte, cu excepția cazului în care este necesar să faceți acest lucru în cursul unei angajament și se solicit expres, în asemenea circumstanțe o astfel de copie, rezumat sau redare aparține Beneficiarului sau Pineapple Square.

Sunteți de acord să predați Beneficiarului, la sfârșitul fiecărui angajament, toate documentele, cardurile de identificare, echipamentele, parolele, codurile de acces și alte materiale aparținând Beneficiarului (și toate copiile) care sunt în posesia dumneavoastră, inclusiv documentele sau orice date produse, întreținute sau stocate pe sistemele informatice ale Beneficiarului sau alte echipamente electronice și alte materiale create de dvs. în timpul desfășurării angajamentului.

De asemenea, trebuie să păstrați confidențialitatea informațiilor privind prezența și conduita oricăror persoane care participă la un eveniment pe perioada în care vă desfășurați angajamentul.

Această clauză nu se va aplica niciunei informații care a ajuns în domeniul public, altfel decât prin încălcarea de către dvs. a acestei obligații de confidențialitate sau a oricărei alte obligații de confidențialitate asumte, sau pe care vi se cere să le dezvăluiți de către o instanță națională competentă.

19. Protecția datelor

Pe durata acestui contract, va fi necesar ca Pineapple Square să păstreze datele personale și alte informații despre dumneavoastră. Sunteți de acord ca Pineapple Square și Beneficiarii să dețină și să prelucreze astfel de date personale în scopuri juridice, de personal, administrative, de management și de salarizare. În special, sunteți de acord cu prelucrarea oricăror „date cu caracter personal sensibile” așa cum sunt definite în Regulamentul nr. 679/2016 al Parlementului European și al Consiliului, după caz:

  • date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice;

  • apartenența la sindicate;

  • date genetice, datele biometrice prelucrate doar pentru identificare a unei ființe umane;

  • date privind sănătatea;

  • date privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane.

Orice astfel de prelucrare a datelor va fi în orice moment în conformitate cu Regulamentul privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și Pineapple Square recunoaște importanța respectării confidențialității personale a tuturor Utilizatorilor.

De asemenea, sunteți de acord ca Pineapple Square să pună aceste informații la dispoziția Beneficiarului, societăților din grupul Pineapple Square, celor care furnizează produse sau servicii către Pineapple Square (cum ar fi consilierii), autorităților de reglementare, organizațiilor guvernamentale și potențialilor cumpărători ai Pineapple Square.

Sunteți de acord cu transferul acestor informații în afara Spațiului Economic European în scopuri legate de îndeplinirea acestor Reguli ale comunității.

20. Posesiuni personale

Nici Pineapple Square, nici Beneficiarii nu vor fi responsabili pentru bunurile dumneavoastră personale. Vă rugăm să vă asigurați că vă păstrați bunurile personale în siguranță. Vă rugăm să rețineți că Beneficiarii au dreptul de a cere să vă fie verificate bagajele la sediul lor.

21. Securitate

Dacă ați acceptat un Angajament care necesită autorizație de acces, Pineapple Square își rezervă dreptul de a transmite detaliile necesare autorităților relevante. Prin utilizarea Serviciilor sunteți de acord să furnizați o fotografie a dvs., care poate fi utilizată în scopuri de autorizare a accesului.

22. Fotografii

Pe lângă furnizarea unei fotografii în scopuri de identificare și autorizare, prin utilizarea Serviciilor, sunteți de asemenea de acord să permiteți ca fotografiile profilului dvs. și orice fotografii și înregistrări video ale angajamentelor la care ați lucrat să fie publicate pe site-ul web Pineapple Square și utilizate în alte activități de marketing, pentru a produce material în acest sens.

23. Egalitatea de șanse

Politica Pineapple Square stabilește că niciun Utilizator sau Beneficiar nu primește un tratament mai puțin favorabil pe motive de rasă, sex, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală, religie, orientare politică, credință sau origine etnică sau națională. Dacă nu respectați această politică, Pineapple Square își rezervă dreptul de a rezilia prezentul Contract.

24. Legea privind imigrația și azilul

Sunteți obligat să confirmați către Pineapple Square că aveți dreptul legal de a lucra în România. Utilizarea de către dvs. a Serviciilor este condiționată de faptul că îndepliniți toate condițiile de a lucra în România și de obligația de a furniza dovezi corespunzătoare cu privire la dreptul dvs. de a lucra în România. Veți informa imediat Pineapple Square dacă dreptul dvs. de a lucra în România încetează. Trebuie să vă conformați cu orice verificări pe care Pineapple Square este obligat să le facă pentru a obține confirmarea faptului că aveți permisiunea, în mod constant, de a lucra în România. Acest contract va fi reziliat dacă, în orice moment, vă pierdeți dreptul de a lucra în România.

25. Răspundere

Nimic din aceste Reguli ale comunității nu limitează sau exclude răspunderea noastră pentru: (i) prejudicii cauzate din neglijența noastră; (ii) declarații false frauduloase; sau (iii) orice altă răspundere care nu poate fi exclusă prin lege.

În măsura permisă de lege, excludem toate condițiile, garanțiile, puterea de reprezentare sau alți termeni care se pot aplica Serviciului sau oricărui conținut al acestuia, indiferent dacă este expres sau implicit.

Nu vom fi răspunzători față de dvs. pentru o eventuală lipsă de funcționare, sau pentru indisponibilitatea sau erorile platformei sau serviciilor noastre, sau pentru orice nerespectare de către noi a acestor Reguli ale comunității, în cazul în care o astfel de lipsă, indisponibilitate sau eroare provine din orice cauză care este mai presus de voința sau controlul nostru. În nici un caz nu vom fi răspunzători pentru orice pretenție, daune sau pierderi care ar putea fi suferite de dvs. ca urmare a oricăreia dintre tranzacțiile dvs. care implică Serviciul nostru (inclusiv participarea dumneavoastră la oricare dintre Angajamente). Orice răspundere pe care o avem pentru pierderile pe care le suferiți este strict limitată la banii pe care i-am primit de la Beneficiari în legătură cu Angajamentele dumneavoastră. Nu suntem responsabili pentru nici o pierdere sau daune care nu sunt previzibile la momentul în care începeți să utilizați Serviciul.

Nimic din aceste Reguli comunitare nu va avea ca efect excluderea sau limitarea acelor garanții prevăzute de normele în vigoare, ce ne incumbă, care nu pot fi excluse sau limitate prin lege.

Utilizatorii angajați prin intermediul Serviciului își duc la îndeplinire angajamentele asumate sub conducerea și controlul Beneficiarului. Pineapple Square oferă numai servicii de conectare și platformă și sunteți de acord că Pineapple Square nu are nici o responsabilitate pentru niciun alt aspect al furnizării de servicii sau al interacțiunii dintre Utilizatori și Beneficiari.

26. Despăgubiri

Prin prezenta, Utilizatorii sunt de acord să despăgubească Pineapple Square și fiecare dintre angajații săi împotriva oricărei pretenții de natură patrimonială, inclusiv taxe și alte costuri, cerute nouă de către orice terță persoană, care reprezintă sumă ce decurg din fapte ale Utilizatorului de neglijență ori denaturarea sau încălcarea acestor Reguli ale comunității sau din încălcarea oricărei legi sau a drepturilor unei terțe persoane, în timpul utilizării Serviciului.

Sumele pe care Pineapple Square vi le datorează în baza prezentului contract, se vor compensa cu orice datorii pe care le înregistrați față de Pineapple Square, sau cu pierderile suferite de Pineapple Square ca urmare a neexecutării, executării necorespunzătoare a obligațiilor dvs., sau încălcării acestor Reguli ale comunității.

27. Bonusuri Pineapple Square

Pineapple Square poate, la discreția sa absolută, când se apreciază a fi oportun, să pună la dispoziția Utilizatorilor anumite bonusuri și/sau avantaje. Pineapple Square poate modifica, suspenda sau întrerupe orice astfel de bonusuri sau avantaje în orice moment.

28. Litigii între Utilizatori și Beneficiari

Sunteți de acord ca, în cazul în care apare o dispută de orice natură între dvs. și orice Beneficiar în legătură cu orice Angajament, să ne contactați prin intermediul secțiunii de asistență din aplicație, înainte de a lua orice măsură.

29. Alte clauze

În cazul unui conflict între aceste Reguli ale comunității și Politica de confidențialitate Pineapple Square, se va aplica următoarea ordine de prioritate: (i) prezentul Acord privind Regulile comunității, (ii) Politica de confidențialitate Pinapple.

Dacă vreo prevedere, integrală sau parțială, a acestor Reguli ale comunității este sau devine nulă, ilegală sau inaplicabilă, va fi modificată în măsura necesară pentru a deveni valabilă, legală și aplicabilă. Dacă o astfel de modificare nu este posibilă, prevederea, în integralitate sau parțial, va fi considerată ștearsă. Orice modificare sau înlăturare a unei dispoziții, integral sau parțial, în temeiul acestei clauze, nu va afecta valabilitatea și caracterul executoriu al celorlalte Reguli ale comunității.

Nici o prevedere din prezentele Reguli ale comunității nu are scopul și nu se va considera că stabilește un parteneriat sau o asociere între Pineapple Square și orice Utilizator, că angajează Pineapple Square și orice Utilizator într-un raport de reprezentare și nici că autorizează fie Pineapple Square, fie orice Utilizator să facă sau să intre în orice angajamente pentru, sau în numele celuilalt.

Acest contract este între dvs. și Pineapple Square. Cu excepția societății Pineapple Square, ai reprezentanților și angajaților Pineapple Square și oricăror persoane cărora le sunt conferite drepturi prin acești termeni și condiții (și care pot exercita acele drepturi direct împotriva dvs.), nici o altă persoană nu are nici un drept de a pune în aplicare oricare dintre termenii acestuia.

Nu aveți dreptul să cedați sau să transferați în nici un mod drepturile sau obligațiile dvs. decurgând din acești termeni către altcineva. Sunteți de acord cu cesionarea sau transferul drepturile sau obligațiilor noastre ce decurg din acești termeni.

În cazul în care Pineapple Square întârzie exercitarea sau nu-și exercită orice drept care îi revine în temeiul prezentelor Reguli ale comunității, o astfel de întârziere sau neexercitare nu constituie o renunțare la acel drept sau la orice alte drepturi în temeiul acestor Reguli ale comunității.

Pineapple Square poate suspenda, retrage, întrerupe sau modifica integral sau o parte a Serviciului fără notificare.

Aceste Reguli ale comunității, împreună cu orice documentație la care se face referire în ele, constituie întregul acord dintre dumneavoastră și Pineapple Square.

Orice notificare sau altă comunicare transmisă unei părți în temeiul sau în legătură cu aceste Reguli ale comunității se va face în scris și va fi (i) livrată manual sau prin intermediul serviciilor poștale, prin scrisoare recomandată cu conținut declarat și confirmare de primire sau alt serviciu de curierat, la sediul social (dacă este o societate), domiciliu sau orice adresă cunoscută a părții (în orice alt caz); sau (ii) trimisă prin e-mail la adresa specificată în contul utilizatorului. Notificările vor fi considerate comunicate în termen de 24 de ore de la trimiterea e-mailului (dacă este trimis prin e-mail) sau la data consemnată în conținutul confirmării de primire (dacă este trimis prin poștă/curierat).

Aceste Reguli ale comunității și orice contract între dvs. și Pineapple Square sunt în limba română. Contractul dintre noi va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română, iar litigiile ivite între Pineapple Square și Utilizator vor fi soluționate de instanțele competente potrivit legilor române.

30. Contact

Biroul Pineapple Square este situat în: Oradea, Piata Emanuil Gojdu 39-42, Cetatea Oradea Corp I. Programul de lucru este de luni până vineri între orele 9.30 – 18.00, întâlnirile se fac numai cu programare. Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați vizitând secțiunea de asistență din aplicație. Alternativ ne puteți contacta pe email la support@pineapplesquare.com